6.24.2011

Οὐδεμία ἡ ἡμέρα ἂνευ γραμμῆς- Ἐλλενικῶς γράφειν καὶ ἀναγινώσκειν καὶ λέγειν σφόδρα βούλομαι.

- Πῶς, Ἀλεξάνδρα ;


- Οὐδεμία ἡ ἡμέρα ἂνευ γραμμῆς, sicut Latine decreui.

- Εὖγε.

- Σήμερον γραμμάς τινας ἤγαγον. ἀλλὰ αὔριον οὐκ οἶδα.

4 comentarios:

 1. Anónimo19:27:00

  γραμμάς τινας

  ResponderEliminar
 2. Eὐχαριστῶ σοι.

  ResponderEliminar
 3. ῾Η ἀρχή ...
  Εὔχομαι οὖν καλὴν συνέχειαν.
  Ἔρρωσο!

  ResponderEliminar
 4. Χαλεπαὶ εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ, ἀλλ' ἐκ τῆς γενέσεως αἱ ἀνάγκαι. Ἒρρωσο.

  ResponderEliminar