11.27.2009

Vna hirundo non facit uer


Hodie laeta sum et uobiscum gaudium partiri uelim. Tandem, post quattuor septimanas commorationis, Gaditanae Vniuersitatis Commissio Technica nouum instituionis inceptum cui praesum, accipit ad publice inscribendum. Cui index est PIE-22.Participes enim sumus: Magister, Viola, Pinarius, Iarcius egoque, qui noua ad linguam Latinam docendam discendamque rerum technicarum nouarum ope experiri, diis Forteque Fortuna iuuantibus, conabimur (quamquam unum abhinc mensem iam incepto operam dedimus). Alii sodales, discipulae alumnique atque omnes amici qui una nobiscum noua facere uelint, quo facilius expeditiusque Latine scribere et legere possint, bene exspectati erunt.

Quemadmodum una hirundo non facit uer, ita neque unus dies sat est ad parandam uirtutem aut eruditionem neque unius quae sit hominis, est humanitas.

Valete quam optime!

11.21.2009

Experiendo

Septimana finita est nonnullis nouis attinentibus ad studia nostra classica. En uobis haec breuiter:

In pagina c.n. Culturaclasica.com atque in aliis retialibus Baeticis Hispanicisque nuntium editum fuit quod haud optimum uidetur: noua lex proposita est quae cuncta uergit ad nouos greges didacticos constituendos Baeticis in Lyceis. Si lex probata sit, grex linguarum classicarum euanesceretur isque in alium nouum ingrederetur una cum sodalibus linguae litterarumque Hispanicarum qui "Grex Linguisticus" nuncuparetur.

Ceteri greges essent hi:

-Grex linguarum peregrinarum
-Grex disciplinae mathematicae
-Grex scientiarum naturalium et artis technicae
-Grex artium et figuratiuae et musicae et athleticae
-Grex scientiae societatum (geographia et historia et philosophia et oeconomia).

Linguarum classicarum magistros quoddam imperium in Lyceis amissuros esse hoc fortasse sibi uelit, utpote qui pauciores numero sint quam magistri linguae Hispanicae, sed si tandem haec noua lex probaretur, eis necesse erit alias uias experiri ad loquelas Latinas Graecasque roborandas et discriminandas tum coram lingua Hispanica, tum ante ceteras linguas peregrinas. Peius esset nostra studia classica ingresisse in gregem scientiae societatum (quod haud mirum esset ex eo quod nonnumquam linguis uernaculis docuimus plura historica et philosophica et archaeologica quam linguistica litterariaque Latine uel Graece)!

Sed greges studiorum classicorum summo in discrimine esse uideri non tantum Baeticis in Lyceis, sed etiam in Vniuersitabus et Europaeis et Americanis, probe notum est, sicut suis in paginis optimus Jaume et Irisatus dissertus recenter nos commonefecerunt erga Michiganiae Vniuersitatem.

Nihilominus, quamuis nonnullae res Classicae euanescere uideantur, noua tamen alia in Rete omnium gentium inuenimus, sicut illam optimam paginam quam grammaticus Binefarensis Robertus Tener habet, ubi, inter alia et Hispanica et Latina, fabulam, cui index est PVELLA GEMMAS PROBAT: "Methodos ad linguam Latinam discendam, ad aetatem Caesaris Avgvsti celebratvri pietatis cavsa annvm saecvlarem Iove teste", exarare experitur.

Ansgarius quoque noster magno cum gaudio nobis nuntiat, ex pagina Societatis Hispanicae Studiorum Classicorum (apud Legionenses), proximo mense Ianuario ineunte CVRSVM VIVAE LATINITATIS omnibus deis deabusque iuuantibus fore. Ille enim a me humiliter rogat "maximam quam possim notitiam necnon editionem praestem", quod praeconium libentissime facio, quod maioris ponderis est omnibus nobis, qui perpauci et paucissimae simus, per mutua opitulari. Bene uertat nouum experimentum hoc, optime amice!

Die XXV mensis Novembris Academia c.n. Vivarium Novum anni academici auspicationem et Romanarum aedium inaugurationem celebrabit. Acroases habebuntur a Michaele von Albrecht (De regenerandi vi ex Urbe Roma profluente, qua Europa et cunctus terrarum orbis identidem renovatur) et a Theoderico Sacré (De litteraria republica Europaea et de iuvenum moribus ad humanitatem informandis) et a Gerardo Marotta (De novo humanismo condendo). Optimum primum annum ac multos humanissimosque discipulos Academiae exopto!

VII Itinera Culturae Classicae Saguntina nuper celebrata fuerunt, quibus interfuisse cordi mihi esset. Sed non omnia possumus omnes! Ad proxima adire conabor, propterea quod Sagunti, "in urbe olim quidem amplissima potentissimaque, nunc uero ad oppidum, quod a uetustate moeniorum «Muri Veteris» dicitur, redacta" (ut dicam modo mei Gomesii Miedis, archidiaconi Saguntini canonicique Valentini) nonnullis diebus remanere ualde mihi placeret "animi recreandi gratia inter apium aluearia".

Editores paginae retialis c.n. Lingua Latina per se illustrata, nuntium quoque nobis afferunt: nouus situs ab eis instructus qui WIKI Lingua Latina inscribitur, ubi omnia quae ad libros Orbergianos methodumque actiuam linguae Latinae discendae attinent, eodem unoque in loco inuenire possumus. Ego ergo huic experimento, mihi nouo, adiutricem operam nauare coepi. Num tu?

Etiam nauis Circuli Latini Gaditani auris Fauonii secundis impulsa lente festinat ope optimi magistri Iosephi Rojas, qui nos certiores facit huius situs retialis c.n. DOCVMENTA CATHOLICA OMNIA ubi documentorum amplissimae collectiones monumentaque inueniuntur, ut inter alia Fabricii Bibliotheca Latina et Graeca et Forcellini Lexicon Totius Latinitatis.

Sine dubio ultimos per dies plura noua acciderunt quae mea de memoria ceciderunt. Si res oblitae praetermissaeque ad mentem mihi adueniunt, alio die addam.


11.08.2009

De quodam Extremadurae oppido nomine Pasarone

Hunc per septimanae finem quandam symbolam Magistri (quinque et quadraginta paginis ac quattuor et ducentis annotationibus in paginae pede constat!) euoluo, quippe quam is ad me miserit ad menda corrigenda atque opinionem meam dandam.

Symbolae enim titulus est "Descubrimiento de un manuscrito en la Iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz con la traducción al castellano de 1511 de la biografía de Juan II de Aragón compuesta en latín por Lucio Marineo Sículo".

Textus manu scriptus, a Magistro eiusque uxore inuentus anno 1981º, maximi momenti est ad historiam regum Hispaniae enodandam, maxime uitam et res a Ioanne, Aragoniae et Siciliae rege, gestas.

Hac in symbola pulchram cuiusdam oppidi Extremadurae descriptionem legi, quam in una ex epistulis familiaribus ca. 1510-1511 a Lucio Marineo Siculo scripta missaque ad Petrum Martyrem continetur.

Cuius oppidi nomine Pasaronis descriptionem uobiscum partiri uelim:

[Imago Pasaronis, Extremadurae oppidi]

"Misit me rex noster Ferdinandus ad Gometium a Tholeto, Placentinum antistitem [...]. Qui hoc tempore, causa valetudinis et animi recreandi in oppido Pasarone se continet. Qui quidem locus est amoenissimus et saluberrimus, in convallibus abditus velut ara in testudine templi distatque Placentia passuum milia quattuor et viginti, nemoribus, aquis, venatibus, hortis et aliis rebus multis et commodis admodum foelix. Ubi mense Decembri per placidissimos et virides et floridos hortos ambulamus inter citros citriosque et uvas, ficus aliosque fructus ex arbore decerpimus et inter varios flores, hinc iacynthus, inde rosa suavissime redolet. Hic nimirum, mi Martyr, foelicem vitam agimus et quam, si lividulus sis, invidere nobis possis. Hic placide vivitur, hic me, quod tu fieri posse negabas, Saturnum totum exui et Iouem indui."

"... me Saturnum totum exui et Iouem indui." Quam pulcher dicendi modus "melancholiam deposuisse et iouialem laetumque factum esse"!

11.01.2009

Uno anno post

Annus exacte primus agitur, beneuolens lector lectrixue, ex quo scripsi haec uerba: "Hodie fere omnibus in terris dies celebratur defunctorum. Ego tamen diem celebrare uiuarum linguarum malo: Gliscat Latinitas... !"

Plurima et uerba et facta mihi fuerunt hunc per annum ultimum, alia optima, alia pessima, sed summatim omnia bona atque maximi momenti ad progrediendum uia Latinitatis uiuae, quod breuiter exprimere conabor.

Nouae paginae hoc anno apparuerunt ut illa Expositio Internationalis mense Decembri anni 2008º inita nostro ab amico iuniore grauique Catalano Jaume, "macilentis malis, rufulus aliquantum, ventriosus, truculentis oculis, commoda statura, tristi fronte", qui in studia Philologiae Classicae incumbere decreuit. Videbitne eius mutationem? Vtinam....!

Vno mense post, ex Iaponia, pulcherrima "terra solis orientis" uenit, ut Latine ludamus, Irisatus Iocohamiensis, facetus et humanissimus et doctus et primus Iaponicus cuius Latina uerba lego. Vtinam plures amici hac e terra "in lucem solis retialis" exeant eique sequantur!

Gemma mea singularis, ille Consaluus Escurialensis, "librorum halluo cupidusque linguarum Hebraicae et Graecae et Latinae", arti topographicae studuit ut homo Ciceronianus, sed, postquam in lucem interretialem edidit "Eudemiae librum uiaticum" die 20º mensis Februarii superioris, tandem nullum uiolentum perpetuum esse probe intellexit.

Mense Martio superiore, mi carus tacitusque Ioannes Paulus Murgensis "in interrete lineas de Oerbergis ‘Roma Aeterna’ obiterque Latina sua scripta aliqua, edere deliberavit". Paginam ‘Opus Scholaris’ nuncupauit, "quia scholaris sum, ergo nomen ’scholaris’ discipuli synonymum cepi". Ignosce mihi silenti, optime amice, quod "opus" tuum sero animaduerti atque pauca adhuc illic exaraui.

Superiore aestate, quidam Aluarus, "iuvenis discipulus Iuris Oeconomiaeque in universitate Caroli III Matriti, cupidus linguam iaponicam et graecam discendi qui itinera in terras alienas amat atque sermones profundos bonumque vinum et caffeum", meum in scriptorium ingressus est salutem dicens atque "Prudentiam et culturam" afferens. Pauca uerba inter nos mutauimus, sed qui "scilicet scit suas paginas plenas mendis futuras esse", scribere autem esse modum progrediendi putat, mihi cordi est.

Alii linguae Latinae cultores paginas suas in Rete omnium gentium hoc in temporis spatio ediderunt qui tamen nunc silere malunt: comis Scriba Latinus et optimus Quintus et quidam Ciceronianus et houyhnhnmus (sic!) et David C. Noe et humanista Vuius Fonticola atque ille Iacobus Niponicus qui pulchram epistulam ex Iaponia uno abhinc anno ad me misit.

Etiam magistri duo Hispani paginas Latinas discipulis suis palam scripserunt: humanissimus Ludouicus Inclán, qui "Familiam Romanam" docet et discit, atque etiam noster Ansgarius Legionensis, "quem sequor" et quocum nonnulla et Latina et Hispanica uerba tum coram tum telephonice partita sum et plura partituram esse spero (gratias iterum ei ago de auxilio mihi praebendo, cum ad me misit exemplaria suorum probationum "LLPSI", utpote quae mihi quoque fuerint primae scholae Oerbergianae).

Noui Circuli Latini, noui Greges retiales uel fora Latine loquentium (quid paginae ueteris Gregis accidit?), nouae paginae auxiliares ad Latine scribendum, noui Conuentus Seminariaque Latini, nouum Diarium "Europa" (quod mihi est, gratias plurimas Antonio ille Agamador ago), nouus Census Latinus, prima fabula Latine acta Saguntino in theatro (atque primum cuiusdam alumni mei Latinum pensum... mirum uisu!), Retia, ut aiunt, Socialia (ubi Latine garrire pergo nonnullis cum amicis meis interretialibus ac quandam miram feminam "gemmam translucidam cinereis caeruleisque luminibus" inueni), alii linguae Latinae cultores (ut magister Gaditanus Iosephus Rojas atque etiam Petrus Pischedda, magister Romanus, cuius discipuli commercium epistularum cum nostris fortasse suscepturi sint) et ita porro... Mirissimum dictu!

Et dum foliis cadentibus caelum autumnum sua frigora in mundum immittit, paginas tandem has aliasque nouas Latinas (et nonnullas quoque Graecas), quae aestiuis Interretialis solis radiis calefactae floruerunt, "greges garrulorum" Valahfridus Stroh lepidissime appellauit, sed "e quibus rebus, etsi nonnullis ridendae magis videntur quam graves, maximam vim ac robur etiam studiis Latinis eis quae in scholis exercentur accrescere posse" credit: "Latinitas quae et futura et duratura est, debebit esse Latinitas viva", -ille inquit, "in usu uirorum et feminarum", -ego ipsa addo.

Sed, ubi primum in Rete omnium gentium "unam feminam" inuenio eamque magistram et doctam Latine scribentem et nomine suo utentem... (pace mearum optimarum Raphaelae et Valodiae et Alhanae dixerim), huic mulieri Dianae Johnson nuncupatae, quid dicam nescio et obstupesco.